با آغاز پخش چند بارۀ سریال « مختارنامه » این پرسش درگرفت که سرنوشت نقشی که شهره (مازیار) لرستانی ایفا می‌کند (‌سردسته زنان کوفی) چه می‌شود چرا که با تطبیق جنسیت، او دیگر شهره لرستانی نیست و مازیار لرستانی شده حال آن که در مختارنامه مانند قبل نقش زن را ایفا می‌کند. (‌تولید سال های ۷۷ تا ۸۲)
حتی این شایعه درگرفت که تلویزیون قید پخش مجدد و در واقع چند‌باره را می‌زند اما تکذیب شد. بعد این تصور ایجاد شد که قسمت‌های مربوط به او را حذف می‌کنند اما در شامگاه ۷ مرداد ۱۴۰۱ و در قسمت پنجم دیدیم که این اتفاق نیفتاد و مثل قبل پخش شد.
تصمیم صدا و سیما کاملا درست است چون چه شهره چه مازیار در اینجا نقش سردستۀ زنان کوفی را بازی می‌کند و سرنوشت بازیگر و آیندۀ او را نباید به نقش گره زد.
نکتۀ جالب هم این که درست در روزی که تصویر او در سیمای زنانه در مختارنامه پخش شد خبر اولین حضور رسمی او با پوشش مردانه هم انتشار یافت.

مازیار لرستانی در «مختارنامه» سانسور نشد